Styre og administrasjon – Kristiansand

Styre og administrasjon

Styret i KRS for 2022:

Leder: Knut Stormyr
Telefon: 906 20 490

  • Nestleder: (sportssjef) Preben Nilsen
  • Styremedlem : Tore B Johannessen
  • Styremedlem: Ida Marie Aa
  • Styremedlem: Anja Berglihn
  • Styremedlem: Lene Merethe Liodden

Vara: Mona Tverå

Administrasjon:


Daglig leder: Thorbjørn Thorkildsen, thorbjørn@krstopp.no/920 15 999.Salgs og markedssjef: Peder Langfeldt, peder@krstopp.no/901 27 274.