Årsmøte i KRS Topphåndball – Kristiansand

Årsmøte i KRS Topphåndball

Styret minner herved om klubbens årsmøte.  

Årsmøtet avholdes torsdag den 29.04.2021 klokken 18:00 på klubbhuset til AK28. Møtet avholdes iht både nasjonale og lokale regler hva covid-19 gjelder. Deltakerne vil få utlevert munnbind før man entrer lokalet, og alle blir tilvist egne seter med korrekt avstand til andre i lokalet.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saker som var ønskelig å ta opp på årsmøtet, måtte vært sendt styret senest 15.04. til post@krstopp.no iht innkalling på klubbens hjemmeside.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Valg av dirigent.
 3. Valg av protokollfører(e).
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenning av innkalling.
 6. Godkjenning av saksliste med innkommende forslag.
 7. Godkjenning av forretningsorden.
 8. Behandling av idrettslagets årsberetning.
 9. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.
 10. Vedta idrettslagets budsjett.
 11. Behandling av forslag og saker.
 12. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
 13. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Valg av styremedlemmer.
 15. Valg av kontrollutvalg.
 16. Valg av to representanter til ting og møte i andre organisasjonsledd, der idrettslaget har representasjonsrett.
 17. Valg av valgkomite, med valg av leder, medlemmer og vara.
 18. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.


Velkommen til årsmøte!

For styret

Knut Stormyr
Styreleder.