Minneord Espen Trønnes Johnsen – Kristiansand

Minneord Espen Trønnes Johnsen

Det er med stor sorg og lidelse vi må si farvel til en flott person, som dessverre gikk bort med hjertesvikt natt til tirsdag. Espen gjorde alt han kunne for klubbene i sitt liv, og har viet enormt med tid både i Donn, Vipers og KRS topphåndball.

Han var en stor personlighet og sa alltid ja. Et smil på lur og ville bare det beste for alle rundt seg. Han satte seg selv alltid i andre rekke, og viste stor medmenneskelighet overfor alle han møtte på sin vei. Dette viser storhet, og det viser at man ønsker å være tilstede for andre.

Vi ønsker å vise respekt overfor hans familie og nære og lyser fred over hans minne.

Vi vil alltid være takknemlige Espen.

Sportslig hilsen:

Dine klubber Donn, Vipers og KRS topphåndball.