Mur i Sør ny bronsesponsor! – Kristiansand

Mur i Sør ny bronsesponsor!

Mur i Sør har signert en avtale som gjør dem til bronsesponsor de kommende to sesongene. Dette er vi selvfølgelig svært glade for!

Cato Hersvik-Olsen, Mur i Sør.

Mur i Sør er et sørlandsbasert entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap, med hovedkontor på Lunde i Søgne. De tilbyr et bredt spekter av entreprenørtjenester som omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg, anleggsprosjekter, og offentlige bygg. I tillegg tilbyr de ulike håndverkertjenester til private, innenfor renovering, mur, flis og betongfaget.

I forbindelse med kontraktsigneringen uttaler Cato Hersvik-Olsen  følgende: «Mur i Sør er stolt sponsor av KRS. Vi ønsker å være med å støtte og spille på lag med de som satser på de unge i vår region. Og slagordet til KRS passer perfekt inn her; «Sammen skal vi skape drømmer hos talentene i regionen». Det er veldig gøy å følge med på satsningen til KRS. Vi gleder oss og satser på god effekt sammen med andre samarbeidspartnere og gode resultater i hallen!»