Informasjon om sesongkortsalg – Kristiansand

Informasjon om sesongkortsalg

Fram til og med 31.08.2020 gjelder myndighetenes vedtak om maksimalt 200 tilskuere på idrettsarrangement. 1.9. skal myndighetene vurdere om det kan åpnes for å tillate 500 tilskuere på arrangementer.

Frem til eventuelle nye retningslinjer kommer, har Kristiansand Topphåndball valgt å ikke starte opp med sesongkortsalg.