Smittevernstiltak på kampene 12.12. og 18.12.2021 – Kristiansand

Smittevernstiltak på kampene 12.12. og 18.12.2021

På grunn av de nye nasjonale smitteverntiltakene, har vi nye retningslinjer vi må forholde oss til. Disse vil medføre noen små endringer for deg som tilskuer.

For å oppfylle retningslinjene, har vi delt tribunene inn i tre kohorter, hvor inntil 600 tilskuere sitter på fast tilviste plasser, inntil 200 per kohort. Når du ankommer Aquarama, går du til det feltet du har billett til. Plassen som er oppgitt på din billett, vil ikke lenger være gjeldende, men du vil bli tilvist et sete av en koronavakt. Som arrangør plikter vi å legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra dere ankommer arrangementet.

Håndballforbundet minner også på at det er påbud om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke hvis man sitter på fast, tilvist plass, men Håndballforbundet anbefaler likevel sterkt at munnbind benyttes i håndballhaller til enhver tid.

Her finner du Håndballforbundets informasjon om de nye koronatiltakene: Ny koronainfo for Håndball-Norge | handball.no