Franzefoss Gjenvinning AS – Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av avfall fra privat og offentlig næringsliv.

Franzefoss Gjenvinning Kristiansand
Mjåvannsvegen 31,
4628 Kristiansand, Norge

Kundemottak: 95 87 80 00