Kraft Finans – Kristiansand

VI FORVALTER DIN FORMUE

I Kraft Finans skaper vi langsiktige verdier for våre kunder. Gjennom en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning kan vi tilby et stort utvalg av eksterne produkter og egen forvaltning. Som selvstendig aktør kan vi velge de leverandørene vi tror på – enten det er egen forvaltning eller eksterne produkter. Sammen skreddersyr vi en portefølje tilpasset den enkelte kunde sine mål og preferanser.  I henhold til gjeldende lovgivning driver likevel Kraft Finans en leverandøravhengig virksomhet. Dette gjelder samtlige produkter og tjenester.

KRAFT FINANS KRISTIANSAND

Markens gate 34
Telefon 474 54 400
e-post hh@kraftfinans.no