Kruse Smith AS – Kristiansand

«Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende byggeprosjektene. 

Vi motiveres av å skape verdier for våre oppdragsgivere og vi er ambisiøse på egne vegne. Vi tar tydelig eierskap til våre kunders mål og ambisjoner og bruker disse aktivt for å sikre god prosjektutvikling og gjennomføring. Hele tiden med fokus på trygg og effektiv bygging og høy måloppnåelse. I samarbeid med våre kunder skaper vi resultater som varer.  

Kruse Smith er Norges største familieeide entreprenørselskap. Vår eierstruktur gir oss unike rammebetingelser for korte beslutningsveier og hurtig behovstilpassing. Sammen med svært dyktige kolleger og stor gjennomføringskapasitet setter det oss i stand til å møte våre kunders behov og levere gode og lønnsomme prosjekter «fra idé til virkelighet».»

Kruse Smith AS 

Besøksadresse:
Kjøita 40
4630 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 409
4604 Kristiansand

Telefon 38 14 56 00
Epost: firmapost@kruse-smith.no