Moi Rør AS – Kristiansand

Moi Rør er etablert som en solid leverandør av VVS-tjenester primært til større oppgaver innen industri, næringsbygg og boligmarkedet. Vårt geografiske arbeidsområde er Agderfylkene, men med hovednedslagsfelt i Kristiansand.

Moi Rør leverer følgende:

  • Totalentrepriser VVS
  • Totale underentrepriser VVS
  • Service og vedlikeholdsavtaler

Moi Rør as
Ægirsvei 10
4632 Kristiansand
Telefon: 97 10 13 30