Securitas AS – Kristiansand

Securitas er verdens største sikkerhetsselskap, med 345.000 medarbeidere i 46 land. Våre kunder spenner fra kiosken på hjørnet til store, multinasjonale virksomheter. Alt vi gjør kan knyttes til de tre hjørnesteinene i vår forretningsfilosofi: menneske, teknologi og kunnskap.

Bransjer og segmenter

Securitas har kunder innenfor en mengde bransjer og segmenter. Deres kjernevirksomhet er sikkerhetstjenester, og de viktigste forretningsområdene er:

• Vakthold
• Elektroniske løsninger
• Brann og sikkerhet
• Konsulent- og rådgivningstjenester

Adresse: Vige Havnevei 72, 4633 KRISTIANSAND