Skanbatt – Kristiansand

SKANBATT har vokst til å bli en av Norges mest fremtredende aktører innen import og distribusjon av batterier og batterirelatert utstyr. De har opplevd betydelig vekst de siste årene. Fra 2016, da de endret sitt navn og satset fullt ut på batterier og relatert utstyr, har de opplevd en bemerkelsesverdig vekst. Deres omsetning har mer enn firedoblet seg fra 2016 til 2022.

Overordnede mål
SKANNBATT sin hovedambisjon er å være en ledende aktør på det norske markedet, men de ser også på mulighetene som strekker seg utenfor landegrensene. I tillegg til deres omfattende utvalg av batterier og batterirelatert utstyr, har de utvidet deres tjenester til å inkludere bærekraftige energiløsninger for både boliger og næringsbygg.

Hovedkontor

Mjåvannsvegen 350
4628 Kristiansand

Avdeling Oslo

Østre Aker vei 255
0976 Oslo 

Telefon: +47 3810 7020
E-post: post@skanbatt.no