Hjemmeside: http://www.taxisor.no/
Post-/besøksadresse: 
Taxi Sør AS, Kartheia 5, 4626 Kristiansand

Døgnåpent kundesenter

Tlf: 380 28000 | Epost: booking@taxisor.no

Administrasjonen – virkedager 0800-1600

E-post: post@taxisor.no  

Tlf: 38 10 72 00