Telaris AS – Kristiansand

Telaris PCS AS ble etablert i 2012. De første årene jobbet selskapet tungt mot olje- og gassbransjen. Løsningen var spesielt gunstig for å kunne håndtere all utsjekking og dokumentasjon av utført arbeid. Etter hvert ble systemet videreutviklet til å også å favne mindre foretak og andrebransjer.

 I dag fremstår Teralis® som et komplett og anvendelig ERP-system med integrasjonsmuligheter mot regnskap, kasse og andre tredjepartsprogrammer. Selskapet har små og store kunder i ulike bransjer som industri, energi, bygg og marine. 

Telaris.no – Smart ERP og forretnings- system i skyen

Hovedkontor:
Telaris AS
Skippergata 4
4611 Kristiansand
Telefon:38 60 15 77
E-post:post@telaris.no
Org. nr: 912 171 752