Vavik og Tønnessen AS – Kristiansand

«Vavik og Tønnessen» (VT) ble grunnlagt i år 2000. Utgangspunktet var byggmesterfirmaene «Laurits Tønnessen» og «Øistein Vavik» – begge startet av personer med samme navn. Med over 50 års fartstid i bransjen, var begge solide håndverkere som kunne sitt fag. Antallet ansatte var 6-7 hos hver av dem.Men så kom en ny generasjon kom på banen. De fant ut at sammen var de sterkere – og to firmaer ble til én bedrift. Og dermed ble man i stand til å påta seg større oppdrag.

VT har i dag fem eiere, Øystein Tønnessen, Geir Vavik, Arne Foss, Haakon Aasbø og Terje Widding. Antallet ansatte er i underkant av 30. Bedriften er en svært fleksibel samarbeidspartner, som leverer alt fra eneboliger, til større næringsbygg og leilighetsprosjekter. Prosjektene blir gjennomført som totalentreprise eller delte sideentreprise. VT har utført flere oppdrag for det offentlige som skoler med mer. I det siste har det vært stadig mer omfattende prosjekter innen næringslivet som kontorbygget «Tangen Babord» ved elven Otras bredde. Det har også vært knyttet spesiell interesse til renoveringen av det gamle, ærverdige forsvarsbygget «Kasernen» og i tillegg det nye leilighetsbygget der.

Vavik og Tønnessen AS
Skibåsen 42A,
4623 Kristiansand

Telefon: 380 12 904
Epost: post@vavik-tonnessen.no