Styre og administrasjon – Kristiansand

Styre og administrasjon

Styret i KRS 2024:

  • Leder: Tommy Egeli
  • Nestleder: Ida Marie Aa
  • Styremedlem : Christer Paulsen
  • Styremedlem: Lars Gunnar Andersen
  • Styremedlem: Frida M. Mathisen
  • Styremedlem: Simen Ingebrethsen

Administrasjon:

Daglig leder: Thorbjørn Thorkildsen, thorbjorn@krstopp.no/920 15 999.
Salgs og markedssjef: Peder Langfeldt, peder@krstopp.no/901 27 274.
Sportssjef: Emil Berggren: emil@krstopp.no