Styre og administrasjon – Kristiansand

Styre og administrasjon

Styret i KRS 2024:

  • Leder: Tommy Egeli
  • Nestleder: Ida Marie Aa
  • Styremedlem : Christer Paulsen
  • Styremedlem: Lars Gunnar Andersen
  • Styremedlem: Frida M. Mathisen
  • Styremedlem: Simen Ingebrethsen

Administrasjon:

Daglig leder: Thorbjørn Thorkildsen, thorbjorn@krstopp.no/920 15 999.
Sportssjef: Emil Berggren: emil@krstopp.no
Hovedtrener: Victor Skillhammar: victor@krstopp.no