«Alle trenger å ha en plass i noens hjerte» – KUP og KRS Topphåndball – Kristiansand

«Alle trenger å ha en plass i noens hjerte» – KUP og KRS Topphåndball

I Kristiansand Topphåndball handler mye om toppidrett og prestasjoner, det stilles krav til våre ansatte, trenere, støtteapparat og spillere. Vi blir hele tiden målt på vår innsats, på hvor mange nye sponsorer som er signert, hvor mange kamper som vinnes, hvor mange mål som lages. Men av og til må vi løfte blikket fra våre egne prestasjoner og erkjenne at vi, som idrettslag, også har et samfunnsansvar. KRS Topp har valgt å samarbeide med Kirkens Ungdomsprosjekt, KUP.

«Alle skal med»

Ingunn Lyngset Holme, Peder Langfeldt og Mona Nordvik.

Kirkens Ungdomsprosjekt ble etablert i 1991 og feiret dermed trettiårsjubileum i fjor. KUP er en ideell, diakonal organisasjon som driver forebyggende og relasjonelt arbeid for barn og unge i utsatte livssituasjoner, står det å lese på deres hjemmeside.

Vi tok en prat med daglig leder Ingunn Lyngset Holme og miljøterapeut Mona Nordvik om KUP, hva de driver med og deres samarbeid med Kristiansand Topphåndball.

Hovedbudskapet til KUP er at «Alle skal med», KUP jobber for å skape en by hvor alle er involverte og inkluderte. KUP arbeider med å gi barn og ungdom i utsatte livssituasjoner gode opplevelser, mestring, fellesskap og trygge relasjoner. Barne- og ungdomstiden kan være krevende for de aller fleste, og livet kan krasje for oss alle. Alle som deltar på KUP sine tiltak, kommer fra en utfordrende livssituasjon og har behov for hjelp til å takle hverdagen.

Ingunn og Mona forteller videre at KUP sine hovedmålgrupper er ungdom i alderen tretten til atten år og unge mødre med barn, som har få eller ingen fritidsaktiviteter, og/eller har utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det å mestre hverdagen sin.

Langsiktig forebyggende arbeid

Vi ønsker at ungdommene som går hos oss, skal oppleve at de hører til. Vi vil legge til rette for mestring, og at de unge skal kjenne at de har en verdi. Vi ønsker at ungdommene skal vokse til den beste utgaven av seg selv. Vi tilbyr et positivt, trygt felleskap der ungdommene kan undre seg over livet sammen med andre ungdommer og voksne. Vi legger opp til aktiviteter der de kan leke, utfordre seg selv og å øve på sosialt samspill med andre.

(For foreldre – Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP))

Mange av de barn og unge som er i en utfordrende livssituasjon blir fanget opp av frivillige organisasjoner, spesielt idretten gjør en kjempeinnsats når det gjelder inkludering. Men noen faller likevel utenfor, forteller de to fra KUP, og det er disse ungdommene som KUP prøver å plukke opp og gi et tilbud.

Hos KUP får ungdommene muligheten til å bygge relasjoner til trygge voksne, relasjoner som løper over flere år. Det legges også til rette for at ungdommene skal oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter, og, ikke minst, de får en plass å høre til! For øyeblikket har rundt 250 ungdommer og unge mødre et ukentlig tilbud hos KUP.

Ungdommene settes sammen i aktivitetsgrupper, tolv i hver gruppe. Hver aktivitetsgruppe ledes av en ansatt i KUP, i tillegg til at noen av KUP sine 60 frivillige hjelper til. Gruppene samles ukentlig, i tillegg til at de drar på helgeturer og sommertur i løpet av året. KUP sitt tilbud er gratis.

Det viktige måltidet

Trenere og spillere fra KRS Topphåndball på lunsjbesøk hos KUP.

De ulike gruppene møtes en kveld i uka for mat, prat og aktivitet. Mat er viktig for å trives, og har derfor en sentral plass i KUP sitt arbeid.  Måltidet er altså sentralt i KUP sitt arbeid, noe også noen av våre trenere og spillere fikk oppleve da de nylig var på lunsjbesøk hos KUP og fikk en innføring i hva KUP driver med.

Vi spurte et par av «våre» om hvordan de opplevde besøket hos KUP. Her er deres reaksjoner:

«Etter å ha vært på besøk hos KUP, har jeg blitt klar over hvor stort og viktig samfunnsansvaret de tar. At KRS kan få være med å bidra positivt til ungdommen i byen er noe vi er stolt over.» (Øyvind Frigstad)

«Det at vi fikk besøke KUP og få innsikt i deres arbeid for ungdom i Kristiansand var fantastisk bra, da forstår vi i KRS at våre problemer og utfordringer er beskjedne. Veldig bra arbeid som gjøres av de ansatte, lærlinger og ikke minst de frivillige i KUP. Vi i KRS vil gjerne bidra og hjelpe ungdom som har mye større utfordringer enn oss. Takk for en hyggelig lunsj og et supert besøk hos dere.» (Tobben Evjen)

 KUP jobber for å gi barn og unge i utsatte livssituasjoner gode opplevelser, mestring, et sosialt fellesskap og varige trygge relasjoner. Disse erfaringene gir de unge motstandskraft og istandsetter dem til å møte livet som voksen.

(Målsetting og målgruppe – Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP))

Driften basert på gaver – ønsker flere givere og sponsorer

I dag venter mange ungdommer i Kristiansand på plass hos KUP, og KUP har som mål å gi enda flere ungdommer et tilbud om tilhørighet og varige, trygge relasjoner. KUP mottar driftsmidler fra kommunen og statlige prosjektmidler, men er avhengige av gaver og faste givere for å gi et tilbud til byens ungdommer.

Mona og Ingunn hos KUP ønsker nå å knytte kontakt med flere bedrifter i nettverket vårt, de ønsker å få komme ut og informere om tilstandene i byen vår. De drømmer om en by hvor alle voksne har et blikk for ALLE ungdommer, en by der bedrifter og organisasjoner alltid tenker på hvordan vi kan se alle, også de som befinner seg i randsonen, og de håper, selvfølgelig, også på flere sponsorer/givere, som kan være med på å sørge for at enda flere av de ungdommene som trenger det, får et tilbud gjennom KUP!