Innkalling til årsmøte i Kristiansand Topphåndball – Kristiansand

Innkalling til årsmøte i Kristiansand Topphåndball

Årsmøtet i KRS Topphåndball avholdes tirsdag 28.3.2023 klokka 18:00 i AK28 sitt klubbhus.

Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 14.3. og være ferdig opssatte med forslag til vedtak, benytt gjerne dette skjemaet: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bfc36ab78a5145bbb1ca051fdebd9180/forslagsskjema-til-arsmote_final.docx. Eventuelle forslag sendes til styreleder@krstopp.no.