Peder Langfeldt gir seg i KRS Topp – samarbeidet med Klubbkonsulenten fortsetter – Kristiansand
Peder Langfeldt. Foto: KRS Topp.

Peder Langfeldt gir seg i KRS Topp – samarbeidet med Klubbkonsulenten fortsetter

Klubbkonsulenten AS har vært med KRS-Topphåndball siden 2020. De har vært en viktig bidragsyter til at KRS-Topphåndball har kommet på det nivået klubben er i dag.

Det har vært et godt samarbeid, som har gitt klubben nødvendig hjelp og bistand på SoMe, hjemmesiden, og ikke minst nyhetsbrev og referat fra kampene våre. Videre har Klubbkonsulenten ved Peder Langfeldt være klubbes salgs- og markedssjef i denne perioden. Sponsorbudsjettet har økt til noe over kr 8 mill., samt at klubbens nettverk får gode tilbakemelding fra våre samarbeidspartnere. Dette er klubben takknemlig for at Klubbkonsulenten ved Peder har bidratt til.

KRS-Topphåndball og Klubbkonsulenten kommer til å fortsette samarbeidet, men i en nedskalert form. Klubbkonsulenten AS skal fortsatt yte bistand på SoMe, hjemmesiden, samt nyhetsbrev og referat fra kampene våre. Det er også avtalt at Klubbkonsulenten kan bidra til oppgaver etter nærmere avtale, og da vil KRS fortsatt kunne trekke veksler på Peders store kompetanse.

Daglig leder Thorbjørn Thorkildsen uttaler følgende til krstopp.no i forbindelse med at nyheten nå blir kjent:

– Som daglig leder vil jeg takke Peder for den gode jobben han har gjort for KRS-Topphåndball i alle disse årene. Jeg er glad for at han også kan og vil bidra overfor klubben når vi har behov for det også etter 31.05. Peder kommer til å være på kontoret til KRS-Topphåndball til kontakten løper ut 31.5.2024.

I forbindelse med at nyheten nå blir kjent, uttaler Peder Langfeldt følgende til krstopp.no:

– Det har vært en spennende og utfordrerne å være med å bygge opp en herreklubb i Kristiansand igjen. Jeg håper klubben fortsetter sin utvikling og at vi da kan få et lag som er med og kjemper om medaljer hvert år fremover.