Knowit Sør AS – Kristiansand

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som, i den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene Experience, Insight og Solutions. Det er evnen til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting og IT som skiller oss fra andre konsulentfirmaer. Vår kultur preges av åpenhet, forståelse for kundens forretninger, høy spesialistkompetanse og en vilje til å utvikles kontinuerlig. Knowit ble etablert i 1990 og har i dag ca. 2000 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt ett i Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Besøksadresse:
Vestre Strandgate 27-29
Kristiansand

Tel: +47 900 58 766
E-post: Erik.Mong@knowit.no

Postadresse:
Knowit Sør AS
Vestre Strandgate 27-29
4611 Kristiansand