On & Offshore Services AS – Kristiansand

On & Offshore Services AS leverer tjenester innen mekaniske og hydrauliske disipliner, med kjernekompetanse innen vedlikehold og modifikasjon av rigger, spesialfartøy og andre offshore- og landbaserte installasjoner.

Selskapets styrke som tjenesteleverandør er forankret i dyktige operatører og et ledende personell som gjennom lang fartstid på norsk sokkel har opparbeidet seg solid industriell erfaring.

On & Offshore Services AS

Vige Havnevei 111
4633 Kristiansand, Norge

+47 97 41 29 00

post@oos.no