Spareskillingsbanken – Kristiansand

Spareskillingsbanken er en lokal, selvstendig og samfunnsengasjert sparebank.

Vi tilbyr bank – og finansielle tjenester til personmarkedet samt små og mellomstore bedrifter i Kristiansandsregionen.

Hos oss er du et navn

Vi kjenner våre kunder og derfor kan vi også med hånden på hjertet si: «Hos oss er du et navn».

Telefonnummer: 38 17 26 00
Kontofon: 815 22 255

E-post: post@spareskillingsbanken.no
Postadresse: Postboks 216 – 4662 Kristiansand
Besøksadresse: Festningsgt 11 – 4611 Kristiansand